Tin Khuyến mãi Vinaphone 2017

max100

Soạn: MAX100 gửi 6058

 • Giá cước: 50.000đ
 • Miễn phí: 2GB
 • Cước vượt gói: 0đ
max

Soạn: MAX gửi 6058

 • Giá cước: 50.000đ
 • Miễn phí: 2GB
 • Cước vượt gói: 0đ
m50

Soạn: MAX gửi 6058

 • Giá cước: 50.000đ
 • Miễn phí: 2GB
 • Cước vượt gói: 0đ
m120

Soạn: M120 gửi 6058

 • Giá cước: 120.000đ
 • Miễn phí: 1,5GB
 • Cước vượt gói: 25đ/50Kb
m25

Soạn: M25 gửi 6058

 • Giá cước: 25.000đ
 • Miễn phí: 150MB
 • Cước vượt gói: 25/50KBđ
m50

Soạn: M50 gửi 6058

 • Giá cước: 50.000đ
 • Miễn phí: 500MB
 • Cước vượt gói: 25đ/50Kb
Top